Voorkant Hoogkerk Verandert
Klik hier voor de achterkant van het boek

HOOGKERK VERANDERT

van Lieuwerderwolde naar Groningen

Veranderingen van Hoogkerk nu vastgelegd in een boek

Het boek 'Hoogkerk verandert' van Siep Eldering is rijk geïllustreerd met foto’s, afbeeldingen en tekeningen die in een groot aantal gevallen niet eerder zijn gepubliceerd. Het boek is uitgevoerd in kleur en telt ongeveer 250 bladzijden; het is voorzien van een hardcover omslag.

Dit boek schetst de ontstaansgeschiedenis van Hoogkerk en de verandering in de loop der eeuwen van agrarische nederzetting naar industrieel dorp. De nadruk ligt op de periode dat Hoogkerk als zelfstandige gemeente functioneerde, van 1811 tot 1969. Vóór die tijd was het onderdeel van Lieuwerderwolde en Aduard, na 1969 een wijk van Groningen. Het geeft een overzicht van deze veranderingen, de komst van fabrieken, ambachtslieden en middenstanders, de uitbreidingplannen, de groei van de bevolking, alles wat in deze periode een bijdrage heeft geleverd aan deze groei. In zijn voorwoord schrijft Paul de Rook, gebiedswethouder van Groningen: 'Hoogkerk is ontstaan rondom oude industrie, zoals suiker, strokarton en teer. Die industrie bepaalt nog altijd de skyline en in zekere zin ook de trots van Hoogkerk.'

Het boek kost € 25,00 inclusief verzendkosten. U kunt een of meerdere exemplaren bestellen door een bedrag van € 25,00 per boek over te maken op het rekeningnummer NL 27 RABO 03531 22 637 ten name van S.C. Eldering te Peize. Wilt u naast uw betaling ook een e-mail sturen naar de auteur: s.c.eldering@wxs.nl met daarin uw adresgegevens.

Voor een goede verzending heb ik de volgende gegevens nodig: Naam, Adres, Postcode en woonplaats.